Kriteret e Pranimit nga Universitetet 2017-2018

Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve për pranimin e studentëve në vitin akademik 2017-2018.

SHKARKOJINI KETU    351e7cfa02e27ddc9c90fe585a4fda26_10834dd4cb657c930a9df3c0377ae5-clip-art-arrow_1200-776KRITERET E UNIVERSITETEVE 2017-2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

UNIVERSITETI I TIRANES

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Histori

Gjeografi

Gazetari

ArkeologjiFakulteti i Shkencave të Natyrës

Bioteknologji

Kimi

Kimi Industriale dhe Mjedisore

Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Matematikë

Fizikë

Informatikë

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Inxhinieri Matematike dhe InformatikeFakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë Frënge

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Italiane

Gjuhë Greke

Gjuhë Turke

Gjuhë Ruse

Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik

Gjuhë Angleze (Sarandë)Fakulteti i Shkencave Sociale

Punë Sociale 

Filozofi

Sociologji

Shkenca Politike

Administrim dhe Politika SocialeFakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomise

Ekonomiks

Financë

Informatikë Ekonomike

Administrim-Biznes (Sarandë)

UNIVERSITETI I MJEKSISE

Fakulteti i Mjekësisë

Farmaci

Shëndet PublikFakulteti i Mjekësisë Dentare

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Mami 

Teknikë Laboratori

Fizioterapi

Logopedi

Teknikë Imazherie

UNIVERSITETI POLITEKNIK

Inxhinieri Hidroteknike

Inxhinieri Mjedisi

Inxhinieri Gjeodezi

 • Arkitekturë (Arkitekt) 
 • Arkitekturë (Urbanist)

 • Inxhinieri Informatike
 • Inxhinieri Elektronike

  Inxhinieri Telekomunikacioni

 • Inxhinieri Mekanike
 • Inxhinieri Tekstile dhe Modë

  Inxhinieri Materiale

  Inxhinieri Ekonomike

 • Shkencat e Tokës
 • Inxhinieri Gjeoinformatike

  Inxhinieri Gjeoburimesh

  -Inxhinieri Gjeomjedis

 • Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)
 • Inxhinieri Elektrike (Energjitike)

  Inxhinieri Mekatronike

 • Inxhinieri Fizike
 • Inxhinieri Matematike

  UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

  Vreshtari Enologji

 • Mbrojtje Bimësh
 • Hortikulturë

  Prodhim Bimor

  Zootkn dhe Biznes Blegtoral

  Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

  Agromjedis dhe Ekologji

  Agromekanizim

 • Menaxhim Agrobiznesi
 • Ekonomi dhe Politikë Agrare

  Financë Kontabilitet

  Ekonomiks i Aplikuar

  Informatikë Biznesi

  Menaxhim Turizmi rural

 • Mjekësi Veterinare
 • Menaxhim Veterinar

 • Mbarështim Pyjesh
 • Përpunim Druri

  UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

  Sistemet e Informacionit

  Teknologji Informacioni

  Matematikë -Informatikë

  Informatikë -Anglisht

  Multimedia dhe Televizioni Dixhital

 • Administrim Biznesi
 • Menaxhim – Marketing

  Shkenca Ekonomike

  Financë -Kontabilitet

  Bankë Financë

  Menaxhim Hotel Restorant

  Menaxhim Turizëm Kulturor

  Menaxhim Turizëm Arkeologjik

 • Gjuhë Angleze
 • Mësuesi për Arsimin Fillor

  Mësuesi për Arsimin Parashkollor

  Gjuhë Letërsi -Anglisht

  Gjermanisht-Anglisht

  Psikologji Socilogji

  Ekspert ne Proceset e Formimit

 • Infermieri e Pergjithshme
 • Mami

  Fizioterapi

  Navigacion dhe Menaxhim Detar

  Specialist Elektrik (2- vjeçar)

  Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)

  Asistencë Stomatologji(2- vjeçar)

  Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)

  Menaxhim Transporti (2- vjeçar)

  Asistencë Ligjore (2- vjeçar)

  Asistencë Administrative (2- vjeçar)

  Teknologji Automobilash (2- vjeçar)

  Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar)

  Informatikë Praktike (2- vjeçar)

 • Drejtësi
 • Shkenca Politike

  Administrim Publik

  Politikë Ekonomike

  Marrëdhënie me Publikun

  Histori

 • Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)
 • Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze)

  -Menaxhim i Ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (Program në Gjuhë Angleze)

  UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS

  UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS

  Kompozim

  Dirizhim

  Piano

  Violinë

  Violonçel 

  Violë

  Kitarë

  Kontrabas

  Flaut

  Oboe

  Klarinetë

  Fagot

  Korno

  Trombë

  Trombonë

  Bastub 

  Kanto

  Pedagogji Muzikore 

  Fizarmonikë Klasike

 • Pikturë
 • Skulpturë

 • Regji Filmi dhe TV
 • Regji

  Aktrim

  Koreografi

  Skenografi -Kostumografi

  UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

  Inxhinieri Navale

  Inxhinieri Elektrike

  Navigacion

  Biologji

  Kimi

  Fizike

  Matematike

  Informatike

  Teknologji Informacioni

  Shkenca Kompjuterike

 • Infermieri e pergjithshme
 • Infermieri Mami

 • Gjuhe Shqipe dhe Letersi
 • Drejtesi

  Gjuhe angleze

  Gjuhe italiane

  Mesuesi per Arsimin Fillor

  Mesuesi per arsimin Parashkollor

  Pedagogji e specializuar

  Histori-Gjeografi

 • Finance
 • Kontabilitet

  Administrim biznesi

  Marketing

  Ekonomiks

  Menaxhim turizmi

  UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR

  Gazetari dhe Komunikim

  Histori

  Gjeografi

 • Matematikë
 • Fizikë

  Informatikë

  Biologji -Kimi

  Infermieri e Përgjithshme

  Infermieri (Mami) 

  Infermieri (Fizioterapi)

 • Psikologji
 • Punë Sociale

  Mësuesi për Arsimin Fillor

  Mësuesi për Arsimin Parashkollor

  Edukim Fizik dhe Sporte

  Pedagogji muzikore

  Pikturë e grafikë

 • Administrim – Biznes
 • Financë – Kontabilitet

  Turizem

 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë Italiane

  Gjuhë Gjermane

  Gjuhë Frënge

 • Drejtësi
 • UNIVERSITETI “EQEREM CABEJ” GJIROKASTËR

  Gjuhë -Letërsi Shqipe

  Gjuhë Letërsi Angleze

  Gjuhë Letërsi Italiane

  Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

  Histori dhe Gjuhë Italiane

  Mësuesi për Arsimin Fiillor

  Mësuesi për Arsimin Parashkollor

  Kontabilitet – Financë 

  Administrim –Publik

  Ekonomi Turizem

 • Biologji -Kimi
 • Fizikë dhe Teknologji Informacioni

  Matematikë-Fizikë

  Matematikë-Informatikë

  Teknologji Informacioni

  Infermieri e pergjithshme

  Infermieri Mami

  UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORCË

  Matematikë- Fizikë

  Matematikë Informatikë

  Teknologji Informacioni

  Infermier i Përgjithshëm

  Biologji-Kimi

  Mami

  Filozofi-Sociologji

 • Financë- Kontabilitet
 • Menaxhim

  Administrim Biznesi ne Marketing

  Administrim Biznesi ne Turizëm

 • Gjuhë-Letërsi
 • Histori – Gjeografi

  Arsimi fillor Klasa I- VI

  Arsim parashkollor

  Gjuhë Angleze

  Gjuhë dhe Kulturë Frënge

 • Gjuhë-Letërsi
 • Histori – Gjeografi

  Arsimi fillor Klasa I- VI

  Arsim parashkollor

  Gjuhë Angleze

  Gjuhë dhe Kulturë Frënge 

  NDALOHET KOPJIMI PA PERMENDUR ME PARE BURIMIN.

  Advertisements